Miks on oluline kompetentside tasakaal?

Personali kompetentside hindamisel on oluline mäletada, et ei ole olemas häid ega halbu töötajaid, on olemas sünergia – töötaja sobivus ettevõtte põhiliste väärtustega ja töötaja kaasatus ettevõtte protsessidesse.  Juhi võtmeoskus – on iga töötaja vastavuse hindamine  tema ettevõttesse kaasatuse ja sobivuse poolest. Selle alusel määratakse kindlaks töötaja perspektiivsust, mis koosneb temas oleva ettevõtte kasuks enesearendamise potentsiaali hindamisest.

Kuidas anda hinnang töötaja kompetentsidele ja tasakaalustatusele?

Igal ettevõttel on seatud standardid (nõuded, reeglid) iga kompetentsi valdkonna kohta. Töötaja kompetentse tuleb hinnata vastavalt konkreetse ametikoha standardite alusel ja selle alusel saame hinnangu töötaja kohta: alates “Tugev kompetents” kuni  “Madal kompetents”.

Sageli ei ole töötajal kõik valdkonnad ühtmoodi tugevad või nõrgad ning esineb düsproportsioone. Iseenesest see ei tähenda, et töötaja ei ole organisatsioonile sobiv, tuleb näha erinevaid düsproprtsioone ja nende mõju töö efektiivsusele.

 

Kui on tuvastatud ebaühtlased kompetentsid, mida teha?

Siin meil on mitu varianti:

  • tasandada düsproportsioon, ühtlustades tervikpilti või
  • loobuda inimesest, kui temasse investeerimine osutub liiga kulukaks ettevõtte jaoks.

 

Kuidas näiteks võivad väljenduda ebaühtlased kompetentsid?

  • Teenindaja, kes on kompetentne pakutavate teenuste osas, kuid kes ei oska klientidele veenvalt vastavat toodet esitleda.
  • Spetsialist, kes on erialaselt enda valdkonna tipptegija, samas aga kliendikohtumisel suudab arrogantse ja ebaviisaka käitumisega kliendisuhteid halevnada.
  • Juht, kes ärritub töötajate kurtmise üle halbade töötingimuste üle.

 

Kõik need näited räägivad vaid ühest – konkreetne töötaja ei tule laiemas plaanis enda rolliga toime. Me ootame temalt vaikimisi tasakaalustatust ja tasemel võimeid ning oskusi, kuid näeme düsproportsioone. Mõnikord töötajad üritavad neid varjata ja seetõttu koheselt me ei suuda neid kaardistada. Selleks on olemas spetsiaalselt väljatöötatud intervjuude läbiviimise süsteem, mis lubab anda täpset hinnangut töötaja kompetenside tasemele.