Personali hindamise koolitus juhile või personalispetsialistile

Personali efektiivsuse süsteem põhineb töötaja kompetentsi hindamise mudelil (HR efficiency model 4HR+), mille abil me õpime personalihindamist süsteemselt juhtima – analüüsima. Kompetentsi mudel jaguneb neljaks väljaks –

 • Erialane väli
 • Psühholoogiline väli
 • Sotsiaalne väli
 • Süsteemne väli

Selleks, et osata antud mudeli iga välja parameetreid kaardistada ja antud mudelit  rakendada igapäevatöös, esitame personali kompetentsimudeli 4HR+ tutvustuse ja rakendusvõimalused.

Mida annab organisatsioonile antud süsteemi rakendamine?

 • Töötaja värbamisel keskendume eelkõige erialasele kompetentsile, samas peavad olema kaetud kõik neli valdkonda.
 • Mudeli 4HR+ abil me hindame ja iseloomustame töötajat kui nelja põhikompetentsi kandjat hetkel ning tema potentsiaali, pidades silmas liikumist koos organisatsiooni arenguga. Me ootame töötajatelt isiksustena tasakaalustatust  kõigis neljas võtmeosas – erialane, psühholoogiline, sotsiaalne ja süsteemne kompetents. 

Töötaja kompetentsi hindamise mudeli  4HR+  elementide tutvustus:

 • Süsteemne väli – töötaja lojaalsus, soov arendada süsteemi, kuuluda sellesse, tunda end süsteemi osana jne.
 • Sotsiaalne väli – töötaja oskus kaitsta enda seisukohti, end kehtestada, enda positsiooni hoida, pidada pingelisi ja konfliktseid dialooge ning nendest edukalt väljuda, olla vajadusel teistele töötajatele vahendajaks ja lepitajaks jne.
 • Psühholoogiline väli – töötaja võime end motiveerida, tulla toime toime stressiga, oskus leida tasakaalu enda võimekuse ja ettevõtte vajaduste vahel jne. Oluline on arendada süsteemile kasulikku isiksust.
 • Erialane väli – töötaja stabiilne töökvaliteet, tahe arendada end vastavalt ettevõtte vajadusele ja enda potentsiaalile, piisav nõudlikkus enda töö suhtes, jne. 

Miks on ettevõttele oluline tasakaalustatud kompetentsus? Kuidas anda hinnang töötaja kompetentsidele ja tasakaalustatusele?

 Oluline on vältida ebaühtlust (disproportsiooni) töötaja kompetentsides süsteemi nõuete seisukohast.

 • Igal ettevõttel on seatud standardid (nõuded, reeglid) iga kompetentsi valdkonna kohta. Töötaja kompetentse tuleb hinnata vastavalt konkreetse ametikoha standardite alusel. Kui töötajal esineb disproportsioone, ei tähenda see, et töötaja ei ole organisatsioonile sobiv, tuleb osata näha erinevaid disproprtsioone ja nende mõju töö efektiivsusele.

Koolitusel käsitleme, kuidas kasutada mudelit 4HR+, kuidas seda kohandada enda ettevõtte jaoks, millele pöörata tähelepanu teha järeldusi, koostada kokkuvõtteid.

Lisainfo: anu@metaprofit.ee tel: 566 00306, Anu Kaiv – müügijuht.