Personali hindamine 4HR+

Mida me ootame oma töötajatelt tänapäeval? Kas saab piirduda vaid sellega, et erialane kompetents on kõrgel tasemel? Praktika on kompetentsi mõõdupuu. Läbi igapäevase praktika saame me hinnata, kuivõrd hästi ja professionaalselt tuleb töötaja toime kõikide tööolukordadega (suhtlemine kliendiga, kolleegidega, probleemide lahendamine, sujuv ülesannete täitmine, eneseregulatsioon jne). Olulised on kõik  võtmekompetentsid, mille olemasolu tuleb osata hinnata ja mis aitavad meil aru saada, kas töötaja sobib oma tööalasesse rolli.

Personali efektiivsuse süsteem põhineb töötaja kompetentsi hindamise mudelil 4HR+, mille abil me õpime personalihindamist süsteemselt juhtima – analüüsima. Kogu kompetentsi mudel jaguneb neljaks väljaks:

  • Erialane kompetents
  • Psühholoogiline kompetents
  • Sotsiaalne kompetents
  • Süsteemne kompetents