PERSONALIOTSINGU JA VALIMISE TEENUS

Pakume ettevõtetele ja organisatsioonidele abi ja tuge personali värbamisprotsessis valikute tegemisel. Sageli tekib personali värbamisel olukord, kus lõppvooru on jõudnud parimad kandidaadid ja nende seast õige valiku tegemisel vajatakse professionaalset abi. Meie konsultandid  viivad läbi intervjuud kandidaatidega või osalevad koostöös kliendiga intervjuul spetsialistina. Selgitame välja töötaja pädevuse ning sobivuse vastavale ametikohale (kasutame vajadusel  testülesandeid, lisavestlust kandidaadiga jne).

 

Meie personali valiku teenus põhineb töötaja komptentside hindamise süsteemil 4HR+, millele tuginedes me kaardistame töötaja erinevad kompetentsid ning nende võimaliku düsproprotsionaalsuse ettevõtte nõuete seisukohalt. Meie eesmärk on leida Teie ettvõtte jaoks inimese võtmevaldkondades (erialane, sotsiaalne, psühholoogiline ja süsteemne komptenets) tasakaalustatud kompetentsidega töötaja, kes vastab just Teie ettevõtte standarditele.

 

Iga personalivaliku eel tutvume konkreetse kliendi vajaduste ja ootustega, uurime ametikoha eripärasid ning esitame selle alusel pakkumuse.

 

 

Telli tasuta konsultatsioon