Personali valik

Koolitus “Stress tagurpidi”

Motivatsiooni ja lojaalsuse hindamine

Intervjuu läbiviimise koolitus

Personali hindamise koolitus

Personali hindamine 4HR+

Töökoha analüüs

Rahulolu uuring 50

PERSONALIOTSINGU JA VALIMISE TEENUS

Pakume ettevõtetele ja organisatsioonidele abi ja tuge personali värbamisprotsessis valikute tegemisel. Sageli tekib personali värbamisel olukord, kus lõppvooru on jõudnud parimad kandidaadid ja nende seast õige valiku tegemisel vajatakse professionaalset abi. Meie konsultandid  viivad läbi intervjuud kandidaatidega või osalevad koostöös kliendiga intervjuul spetsialistina. Selgitame välja töötaja pädevuse ning sobivuse vastavale ametikohale (kasutame vajadusel  testülesandeid, lisavestlust kandidaadiga jne).

Meie personali valiku teenus põhineb töötaja komptentside hindamise süsteemil 4HR+, millele tuginedes me kaardistame töötaja erinevad kompetentsid ning nende võimaliku düsproprotsionaalsuse ettevõtte nõuete seisukohalt. Meie eesmärk on leida Teie ettvõtte jaoks inimese võtmevaldkondades (erialane, sotsiaalne, psühholoogiline ja süsteemne komptenets) tasakaalustatud kompetentsidega töötaja, kes vastab just Teie ettevõtte standarditele.

PERSONALI HINDAMINE

Pakume mitu erinevat personali hindamise võimalust:

 1. Rahulolu uuring 50
 2. Personali kompetentside hindamine 4HR+ süsteemi alusel
 3. Motivatsiooni ja stressi taseme hindamine
 4. Töökoha analüüs

 

KOOLITUSED JUHILE.

Personali kompetentside hindamise koolitus 4HR+ süsteemi alusel.

Juhi võtmeoskus – on iga töötaja vastavuse hindamine  tema ettevõttesse kaasatuse ja sobivuse poolest. Selle alusel määratakse kindlaks töötaja perspektiivsust, mis koosneb temas oleva ettevõtte kasuks enesearendamise potentsiaali hindamisest.

Kuidas anda hinnang töötaja kompetentsidele ja tasakaalustatusele?

Igal ettevõttel on seatud standardid (nõuded, reeglid) iga kompetentsi valdkonna kohta. Töötaja kompetentse tuleb hinnata vastavalt konkreetse ametikoha standardite alusel ja selle alusel saame hinnangu töötaja kohta: alates “Tugev kompetents” kuni  “Madal kompetents”.

Sageli ei ole töötajal kõik valdkonnad ühtmoodi tugevad või nõrgad ning esineb düsproportsioone. Iseenesest see ei tähenda, et töötaja ei ole organisatsioonile sobiv, tuleb näha erinevaid düsproprtsioone ja nende mõju töö efektiivsusele.

TEENUSTE PAKETIDE NÄIDISED

 • Basic

 • Individuaalne konsultatsioon

 • Kuni 3 töötaja kompetentside hindamine

 • Arenguplaan hindamise tulemuste alusel

 • Koolitusplaan vastavalt hinnangu tulemustele

 • Telli
 • Standart

 • Individuaalne konsultatsioon

 • Kuni 10 töötaja kompetentside hindamine

 • Arenguplaan hindamise tulemuste alusel

 • Koolitusplaan vastavalt hinnangu tulemustele

 • Telli
 • Professionaalne

 • Individuaalne konsultatsioon

 • Kuni 30 töötaja kompetentside hindamine

 • Arenguplaan hindamise tulemuste alusel

 • Koolitusplaan vastavalt hinnangu tulemustele

 • 1-päevane koolitus kliendi valikul

 • Telli