Ettevõtte personali kompetentside arendamise süsteem

 

Juhi võtmeoskus – on iga töötaja vastavuse hindamine  tema ettevõttesse kaasatuse ja sobivuse poolest. Selle alusel määratakse kindlaks töötaja perspektiivsust, mis koosneb temas oleva ettevõtte kasuks enesearendamise potentsiaali hindamisest. Kõik võtmeelemendid annavad töötajate ressursside tervikpilti ettevõtte või meeskonna jaoks. Süsteemi peamine osa – on juhi oskuste ja tehnikate koolitus töötajate kaasatuse suurendamiseks. 4 HR+ süsteemi põhimõte on see, et ei ole olemas häid ega halbu töötajaid, on olemas sünergia – töötaja sobivus ettevõtte põhiliste väärtustega ja töötaja kaasatus ettevõtte protsessidesse.

 

Personali efektiivsuse süsteem põhineb töötaja kompetentsi hindamise mudelil 4HR+, mille abil me õpime personalihindamist süsteemselt juhtima – analüüsima. Kogu kompetentsi mudel jaguneb neljaks väljaks:

 • Erialane väli
 • Psühholoogiline väli
 • Sotsiaalne väli
 • Süsteemne väli

 

Töötaja kompetentsi hindamise mudeli  4 HR+  elemendid on:  

 • Süsteemne kompetents – töötaja lojaalsus, soov arendada süsteemi, kuuluda sellesse, tunda end süsteemi osana jne.
 • Sotsiaalne kompetents – töötaja oskus kaitsta enda seisukohti, end kehtestada, enda positsiooni hoida, pidada pingelisi ja konfliktseid dialooge ning nendest edukalt väljuda, olla vajadusel teistele töötajatele vahendajaks ja lepitajaks jne.
 • Psühholoogiline kompetents – töötaja võime end motiveerida, tulla toime toime stressiga, oskus leida tasakaalu enda võimekuse ja ettevõtte vajaduste vahel jne. Oluline on arendada süsteemile kasulikku isiksust.
 • Erialane kompetents – töötaja stabiilne töökvaliteet, tahe arendada end vastavalt ettevõtte vajadusele ja enda potentsiaalile, piisav nõudlikkus enda töö suhtes, jne.

 

Mida annab organistasioonile antud süsteemi rakendamine?

 • Töötaja värbamisel keskendume eelkõige erialasele kompetentsile, samas peavad olema kaetud kõik neli valdkonda.
 • Mudeli 4 HR+ abil me hindame ja iseloomustame töötajat kui 4 põhikompetentsi kandjat hetkel ning  tema potentsiaali, pidades silmas liikumist koos organisatsiooni arenguga. Me ootame töötajatelt isiksustena tasakaalustatust  kõigis neljas võtmeosas – erialane, psühholoogiline, sotsiaalne ja süsteemne kompetents. 

 

Miks on ettevõttele oluline tasakaalustatud kompetentsus? Kuidas anda hinnang töötaja kompetentsidele ja tasakaalustatusele?

 • Oluline on vältida ebaühtlust (düsproportsiooni) töötaja kompetentsides süsteemi nõuete seisukohast.
 • Igal ettevõttel on seatud standardid (nõuded, reeglid) iga kompetentsi valdkonna kohta. Töötaja kompetentse tuleb hinnata vastavalt konkreetse ametikoha standardite alusel. Kui töötajal esineb düsproportsioone, ei tähenda see, et töötaja ei ole organisatsioonile sobiv, tuleb osata näha erinevaid düsproprtsioone ja nende mõju töö efektiivsusele.